Aktiviteter
Kalender
2020-08-22 till 2020-08-23

Gränna 2020

Efter ingående diskussioner inom styrelsen samt kontakter med SKK och med hänsyn tagen till FHM´s rekommendationer angående COVID 19 har en enig styrelse fattat följande beslut:

Grännaträffen 22-23 augusti 2020:

Aktivitetsdagen ställs in

Rasutställningen ställs in

Årsmötet för verksamhetsåret 2019-2020 flyttas till årsmötet 2021, där då två verksamhetsår kommer att behandlas.

Styrelsen kommer ändock att se till att en revisionsberättelse tas fram vilken kommer att granskas av klubbens revisorer.
De uppdrag styrelsen fått med sig från tidigare årsmöte kommer vi naturligtvis att fortsätta jobba med för redovisning vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen kommer därmed att sitta kvar ett år till utan formella val.

Överklagan på detta beslut skall framföras skriftligt till styrelsen snarast.

20200527 Styrelsen Strävhåriga Foxterrierklubben.

Tillbaka